خبرنامه الکترونیکی
 شرکت کدکن تاسیس 1376

این شرکت در ادامه روند فعالیت خود در صنعت سقف کاذب ودر راستای ارائه خدمات بیشتر وبهتر به مجریان محترم و پیمانکاران

گرامی سقفهای کاذب در سال 1380اقدام به تولید انواع  سقف کاذب و متعلقات ان ازجمله: انواع تایلهای الومینیومی  انواع سقف

گریلیوم و اویز وفنر عصایی در ابعاد مختلف  نمود ودر ادامه در کنار محصولات  وارداتی از سقفهای تولیدی شرکت در پروزه های

مختلف استفاده گردید.

از ان زمان تا کنون با گسترش سبد محصولات خود در زمینه سقف کاذب  در دوبخش وارداتی و تولیدی  افتخار خدمتگزاری  به

شما سروران گرامی را دارد.

 گریلیوم

سقف کاذب گریلیوم

گریلیوم پره ای

تایل آلومینیومی

کناف ایران

اجرای کناف

فروش و اجرای گریلیوم

تایل گچی

تایل آلومینیومی

شرکت کدکن